Издржавање: величина и скала обрачунаКако да израчунате износ алиментације помоћу скале и мреже, министарства Правде