Адвокати Француској онлајн!


Опорезивања - Порез на доходак физичких лица - OECD Data


Порез на приход физичких лица

именује пореза дужности са нето приход (бруто приход нето пореских умањења дозвољене) и капиталне добитке физичких лица