Адвоката у области породичног права — Ooreka

У avocaten породичног права професионални права, који — у termede га учење адвокат- специјализована у току године на питања ordrefamilial. Bonà да знате:за questionsfamiliales пореског или међународног, адвокат право lafamille надлежни, он је ипак, дели овој области надлежности са адвокатом fiscalet међународни адвокат. Bonà да знате:адвокат место породице такође може да се гледа у hypothèsede насиља Адвокат, специјализован у право породица је надлежан toutequestion о деци: он саветује у делоот суђења у суду у породичним стварима. Добро односно:lemineur у опасности и може да се обрати за помоћ адвоката у droitde породица, као што је и пре било каквог поступка пред