Адвокат за економске послове — заштита права жртава

Основни циљ је да се жртве привредног криминала накнаду штете на рачун особе која је починила злочин. Поступак арбитражног решавања и судских поступака, не омогућавају да се врло често за опоравак права и легитимних интереса жртве, јер да учинилац деловао преко предузећа или легализација прихода од криминала. У овој ситуацији, заштита права жртве само један начин откривања кривичног дела и покренути парнични поступак у кривичном поступку против учиниоца. Након што је почео грађански захтев у кривичном поступку, основни циљ је да се жртве, да предузме мере за откривање и сачувајте украден имовине, или друге имовине учиниоца због којих захтев жртве