Заступање клијената на Суду. Покушај решавања спора, до суђења. Посредовање

Заступање клијената на Суду Посредовање, Наши адвокати имају велико искуство у представљању интереса клијената у арбитражним судовима и судовима опште надлежности, и онда, за било коју врсту сукоба и у свим фазама поступка Правне услуге, које обухватају припрему предмета за главну расправу, управљање доказа, припрема докумената и приговора, заступање на судовима, као и услуге са циљем ефикасног решавања спора, са најбољим резултатом за клијента