Исељења из стана, закупац немирна

Пре неколико година, и даље, власник стана жртве станара немирна — закупца, који је одлучио да се заустави плаћају кирију, или, који је одлучио да раскине уговор о закупу, у сваком случају — био приморан да почне поступак судска дуг и досадан да избаци станара из стана. Власник не може да избаци станара из стана снагом, добро, да је стан му припада. У случају, ако је ferrait употреба силе, полиција може да интервенише на одлуку Суда. Нема потребе да се истакне, да је у току тог периода, власник наставља штета, било у погледу губитка ренте или подразумевани од плаћања пореза,