Курсеви рачуноводства — пореских обавеза и друштвеним ПДВ

У овом одељку представљени су порези, таксе, накнаде и друге бенефиције, чија компанија је у дуговима, као и трошкове у вези са друштвеним институцијама (URSSAF и пензиони фондови). У Т. В. А.-то је индиректни порез на промет којима принцип настанка крајњег потрошача. Компаније наплаћују порез на своје клијенте на рачун Државе, али се порези који су им били изложени рачуне својих добављача одузимањем од износа пдв-а који се плаћа порески орган у оквиру продаје сфера деловања пореза и услове за повраћај ПДВ-а на куповину, утврђује одредбе пореских закона, који су сложени и превазилазе оквире овог развоја. У Т. В. А.