Надокнаде — Одређивање правни Речник

У смислу, први, lindemnité’ је финансијска надокнада, дизајниран за поправку оштећења. ‘Надокнаде’, ‘накнада’ и ‘поправке’ синоним. Употреба ових речи односи се на све врсте нормативних аката, без обзира на врсту оштећења, он тела, моралну или материјалну, ни у томе, да је износ могао наћи свој узрок у уговорни однос, квази-уговорних или утврђеним законом, или у ситуацији деликта или квази-деликта. Кажу на крају крајева, компензација осигурање», и у језику-административни, као и у радно право, реч означава плате додатак, који није укључен у третман, али који се плаћа накнаду надлежности одржавање или накнаду трошкова напредна запосленог да послодавац подржава (на пример, трошкови